Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання

Кваліфікація – 3115 Технік з експлуатації та ремонту устаткування

Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»(«Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання» ) гідна вашої уваги:

1. Найбільш поширена серед вищих навчальних закладів. Студенти можуть продовжувати навчання на старших курсах університетів згідно договору їх із коледжем.

2. Навчальну практику з отримання робочої професії студенти опановують на навчальному полігоні коледжу де знаходиться більшість дорожньо-будівельної техніки.

3. Студенти отримують робочу професію водія категорій «В» і «С» та тракториста «І»  і  «ІІ» категорії.

4. Прийом проводять на базі 9 класів та 11 класів.

5. Практику з фахових предметів здійснюють на діючих підприємствах м. Одеси та Одеської області.

6. Технік з експлуатації та ремонту устаткування  є носієм і рушійною силою технічного прогресу в промисловості, тому що механізація виробничих процесів,  впровадження нової техніки,  нових технологій, раціоналізаторська діяльність є  складовими його роботи. Чим більше знає і вміє фахівець, проявляє творчість при виконанні своїх обов’язків тим  успішнішим є виробництво.

7. Молодший спеціаліст за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування»здатний виконувати зазначену професійну роботу за Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010:

 • 3115 Технічні фахівці-механіки
 • 3118 Креслярі
 • 3119 Інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки

І може займати первинні посади:

 • 3115 – Технік з механізації трудомістких процесів
 • 3115 – Технік-технолог (механіка)
 • 3115 – Технік з експлуатації та ремонту устаткування
 • 3118 – Технік-конструктор
 • 3119 – Технік з налагоджування та випробувань
 • 3119 – Технік з підготовки виробництва
 • 3119 – Технік з підготовки технічної документації

Студенти спеціальності вивчають базові дисципліни:

 • «ДВЗ, автомобілі та трактори»;
 • «Деталі машин»; «Експлуатація машин»;
 • Будівельні та дорожні машини для земляних робіт»;
 • «Ремонт машин» та інші.