ПЕРША ОБЛАСНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ “ОСВІТНІ ДИСПУТИ: ІННОВАЦІЇ, ДИНАМІКА ТА РОЗВИТОК” Увага час початку змінено, початок роботи конференції – 13:30

Дата проведення: 23 листопада 2022 року

Увага час початку змінено

Початок роботи конференції – 13:30

До участі у конференції запрошуються освітяни, науковці, педагогічні, науково-педагогічні працівники зацікавлені у розвитку сучасного освітнього середовища.

Форма участі: дистанційна (на платформі google meet) за посиланням

https://meet.google.com/zyj-xrsb-ybh

Програма-конференції-ВСП-ОАДФК-Одеської-політехніки-

Участь у конференції безкоштовна.

Офіційні мови роботи конференції: українська, англійська. Збірнику з матеріалами конференції буде присвоєно УДК.

Всі матеріалами проходять оглядове рецензування (тобто, оцінку на відповідність встановленим вимогам). Дотримання автором положень редакційної етики та врахування положень редакційної політики є обов’язковим. Зверніть увагу, що оглядове рецензування не передбачає повну наукову оцінку роботи, тож за достовірність викладеної в тексті інформації відповідальність несе автор.

У РАМКАХ КОНФЕРЕНЦІЇ ПРАЦЮВАТИМУТЬ НАСТУПНІ СЕКЦІЇ:

1.Педагогічна освіта та розвиток особистості:

 • сучасні методи та форми розвитку здобувачів освіти;
 • вимоги до підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників;
 • сучасні вимоги до документів, що забезпечують освітній процес;

2.  Інноваційні тренди у сфері освіти:

 • дистанційна освіта;
 • платформи та засоби для дистанційної освіти;
 • методи та форми сучасного викладання;

3.  Інклюзивне освітнє середовище:

 • нормативні документи, що формують інклюзивну освіту;
 • форми і методи роботи зі здобувачами освіти, що мають особливі потреби.

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ ТА ПУБЛІКАЦІЇ ТЕЗ

1. Формат участі:

 • доповідач – зареєструватися, надіслати текст доповіді згідно вимог щодо оформлення та презентацію, виступити на конференції;

Електронний сертифікат учасника – 12 годин (0,4 кредити ЕКТС)

 • слухач, автор тез – зареєструватися, надіслати тези згідно вимог щодо оформлення, підключитися до конференції, прийняти участь у обговоренні;

Електронний сертифікат учасника – 6 годин (0,2 кредити ЕКТС)

 • слухач – зареєструватися, підключитися до конференції, прийняти участь у обговоренні.

Електронний сертифікат учасника – 3 години (0,1 кредити ЕКТС)

2. Реєстрація для участі у конференції відбувається через

google-форму за посиланням або QR-кодом

3. Доповіді та тези надсилаються лише в електронному вигляді на електронну пошту

metodkab@oadk.op.edu.ua до 21.11.2022 року

Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача, наприклад:

Науменко_Доповідь, Науменко_Тези

4. Матеріали конференції та сертифікати будуть опубліковані протягом десяти днів після проведення конференції на google-диску за посиланням

http://surl.li/dtzxm

За запитом учасника конференції можуть бути відправлені на його електронну адресу.

СТРУКТУРА ТА ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

Обсяг матеріалів: 2 – 3 повні сторінки;

Набір тексту тез виконується у редакторі Microsoft Word, розмір сторінки А4; поля зверху, знизу – 2 см, праворуч – 2 см, ліворуч – 2 см; гарнітура шрифту – Times New Roman; розмір шрифту – 14 пт; міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25 см. Назва доповіді посередині рядка прописними літерами напівжирним шрифтом. Використання ілюстративних матеріалів, формул в тезах повинно бути мінімальним.

Формат таблиць та рисунків має бути тільки книжний. Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування наукових доповідей. Перелік використаних джерел оформлюється в кінці тексту відповідно до стандартів бібліографічного опису. У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [2, с. 16].

Контактна особа організаційного комітету:

Венгер Альбіна Сергіївна

Електронна пошта: metodkab@oadk.op.edu.ua

Телефон для довідок: +38 (093) 95 25 637