Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Кваліфікація: технік – механік

Готує спеціалістів для автотранспортних підприємств, що займаються обслуговуванням та ремонтом дорожньо-транспортних засобів автомобільного транспорту.

Метою навчання є ознайомлення майбутніх фахівців з методами організації проведення профілактичного обслуговування та експлуатаційного ремонту, добору та використання в технологічному процесі сучасного обладнання та інструментів.

За період навчання студенти отримують необхідну професійну підготовку та хороші теоретичні знання, які закріплюють при проходженні навчальних, виробничих  та переддипломної практик на сучасних сервісних центрах та станціях технічного обслуговування державної та приватної форми власності, а також автопідприємствах м. Одеси та області, які займаються перевезеннями, експлуатацією та ремонтом автомобільного транспорту.

Для підготовки спеціалістів за цією спеціальністю у коледжі є необхідне методичне забезпечення, наявність лабораторії, комп’ютерних класів для повного і якісного вивчення курсу з усіх предметів.

Механік готується для виробничо-технічної діяльності, пов’язаної з технічним обслуговуванням автомобілів і двигунів, призначається для роботи в автотранспортних і ремонтних підрозділах підприємств, організацій, закладів різних галузей народного господарства з різними формами власності на посади: технік по обліку, майстер /бригадир/ ремонтної дільниці комплексу підготовки виробництва.

Автомобільний транспорт сьогодні займає провідні позиції в здійсненні перевезень вантажів і пасажирів та э вагомим елементом у виробничій і соціальній структурі суспільства.

  Однією з найважливіших проблем автомобільного транспорту продовжує залишатися якість технічного обслуговування та експлуатаційного ремонту дорожньо-транспортних засобів.

Фахівці з обслуговування та ремонту дорожньо-транспортних засобів автомобільного транспорту мають великий попит в країні

Де продовжити навчання

Після закінчення коледжу студенти можуть продовжити навчання на денному або заочному відділеннях у вищих навчальних закладах України:

  • Одеський національний політехнічний університет;
  • Харківський національний автомобільно-дорожній університет;
  • Київський національний транспортний Університет.

Укладено договори із ВНЗ 3-4 рівня акредитації про безперервну фахову освіту, що передбачають пільговий вступ випускників коледжу на 2-3 курси цих закладів.