Дорожньо-економічне відділення

Перлік спеціальностей та освітньо-професійних програм:

Транспортно-експедиційна та брокерська діяльність

Організація обслуговування на транспорті

Економіка підприємства

Бухгалтерський облік

Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів