Бухгалтерський облік

Кваліфікація: бухгалтер

Фахівці, які отримали цю спеціальність, мають можливість працювати бухгалтерами, касирами-експертами в банківській та податковій системах, конторськими службовцями в області аудиту, конторськими службовцями на касі, обліковцями в реєстрації бухгалтерських даних, касирами тощо.

Область професійної діяльності:

 • облік майна і зобов’язань організації;
 • проведення і оформлення господарських операцій;
 • обробка бухгалтерської інформації;
 • податковий облік;
 • формування бухгалтерської звітності;
 • податкове планування
 • проведення розрахунків з бюджетом і позабюджетними фондами;

Об’єкти професійної діяльності:

 • Майно і зобов’язання організації;
 • господарські операції;
 • фінансово-господарська інформація;
 • інформація;
 • бухгалтерська звітність;
 • первинні трудові колективи.