Економіка підприємства

Кваліфікація економіст

Фахівці, які отримали цю спеціальність, мають можливість працювати статистиками в банківській, податковій системах, конторськими службовцями в області статистики, конторськими службовцями в області розрахунку собівартості, економістами з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності тощо.