Технічна експертиза ДТП

Кваліфікація: Інженер з безпеки руху

Фахівці, які отримали спеціальність мають можливість працювати:

  • аварійним комісаром, експертом з ДТП,
  • експертом технічного стану транспортних засобів,
  • експертом з сертифікації транспортних засобів,
  • експертом з оцінки вартості автомобілів,
  • інженером з безпеки руху, 
  • інспектором шляховим,
  • ревізор з безпеки руху.