Машинобудівельне відділення

Перлік спеціальностей та освітньо-професійних програм:

Інструментальне виробництво

Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання

Виробництво автомобілів і тракторів

Комп’ютерне проектування технологічних процесів

Автомобільні та тракторні транспортні засоби

Технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування