Інструментальне виробництво

Кваліфікація: технік – технолог (механіка)

ПЕРВИННА ПОСАДА У СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ:     

  • технік-інструментальник;
  • технік-механік;
  • технік-конструктор;
  • технік-технолог;
  • технічний керівник виробничих підрозділів у промисловості;
  • майстер виробничої дільниці;
  • технік-контролер;
  • технік з приймання й видачі готової продукції, технік з підготовки виробництва, інспектор з охорони праці й техніки безпеки;
  • майстри виробничого навчання у технічних навчальних закладах.

ОБ’ЄКТ ДІЯЛЬНОСТІ ВИПУСКНИКА:     

Конструювання та розробка технології виробництва ріжучого інструменту різного призначення на базі використання сучасного обладнання, технологічного оснащення, засобів обчислювальної техніки та систем автоматизованого проектування; модернізація діючого та розробка конструкцій нового, прогресивного інструментального забезпечення технологічних процесів та технічних способів механізації виробничих процесів; розробка конструкторської частини проекту нових та реконструкції діючих ділянок інструментальних цехів.

Базами практики  є: приватні фірми  та державні підприємства.

Продовжують навчання

На кафедрах «Технології машинобудування» та «Металорізальних верстатів, стандартизації та сертифікації» ОНПУ   за скороченим терміном навчання.