Виробництво автомобілів і тракторів

Технік – технолог (механіка)

Посади, які можуть займати випускники спеціальності

  • Технік – технолог ( механіка)
  • Технік – конструктор (механіка)
  • Технік механік сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва
  • Технік з налагоджування та випробувань
  • Технік з підготовки виробництва
  • Технік з підготовки технічної документації

Автомобільна індустрія належить до основоположних галузей економіки країни. Від рівня розвитку автомобільної промисловості напряму залежить рівень економічного розвитку країни та  благополуччя людей. Серед безлічі використовуваних людиною машин трактори займають одне з найважливіших місць, оскільки представляють собою мобільні енергетичні і транспортні засоби, які забезпечують рух сільськогосподарських, дорожньо-будівельних, меліоративних машин і знарядь.

ПРІОРИТЕТНІ ЦІЛІ

Відродження та подальший розвиток вітчизняного автомобілебудування. Розвиток автомобільної галузі в цілому. Створення нових робочих місць. Збільшення прибутковості та диференціювання бізнесу групи. Розвиток структури, що охоплює повний цикл функціонування автомобіля: створення комплектуючих, виробництво, логістика, продаж, технічне обслуговування, забезпечення запчастинами, витратними матеріалами та аксесуарами, надання фінансових послуг, страхування.

Базами практики  є: КП «Міські дороги», приватні фірми  та державні підприємства. Випускники спеціальності 

Продовжують навчання 

Накафедрі «Автомобілі та автомобільне господарство» ОНПУ   за скороченим терміном навчання.