Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання

Кваліфікація: технік-теплотехнік

Посади, які можуть займати випускники спеціальності

  • Технік з експлуатації і ремонту теплотехнічного устаткування
  • Технік з налагодження та випробувань теплотехнічного устаткування
  • Технік-конструктор
  • Технік-лаборант

Студенти-теплотехніки вивчають

Сучасне теплоенергоефективне обладнання і побутові установки, високоякісні матеріали, системи проектної документації для будівництва і використовують їх при виконанні курсових і дипломних проектів, набуваючи практичного досвіду роботи з нормативною літературою, державними стандартами, будівельними нормами.

Базами практики: «Міські теплові мережі», приватні фірми  та державні підприємства.

Подовжують навчання на кафедрі «Технології води та палива» ОНПУ   за скороченим терміном навчання.