Положення коледжу

Положення про коледж

Концепція освітньої діяльності

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про індивідуальний навчальний план здобувача фахової передвищої та вищої освіти

Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату

Положення про методичне об’єднання класних керівників

Положення про дисциплінарні комісії

Положення про вибіркові дисципліни

Положення про атестацію здобувачів освіти Екзаменаційні комісї з атестації

Положення про академічну мобільність

Положення про академічну доброчесність

Положення про “Батьківські збори”

Положення про раду з профілактики правопорушень серед здобувачів освіти

Положення про гуртожиток

Правила внутрішнього розпорядоку в гуртожитку

Положення про кафедру

Положення про студентське самоврядування

Положенння про порядок повторгного вивчення навчальних компонентів

Положення про призначення виплати стипендії

Положення про приймальну комісію

Положення про мотиваційний лист

Положення про методичний кабінет

Положення про навчальну частину

Положення про ведення журналу

Положення про атестацію

Положення про індивідуальний план педагогічного працівника

Полеження про педагогічну раду коледжу

Колективний договір

Положення про циклову комісію

Положення про методичну раду

Положення про співбесіду

Положення про апеляційну комісію

Положення про бібліотеку

Положення про наставництво

Положення про відрите заняття

Положення про перезарахування

Положення про неформальну освіту

Положення про силабус

Положення про школу педагогічної маййстерності

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Полження про Методичні рекомендації з перевірки письмових робіт та зошитів із загальноосвітніх дисциплін

Положення про змішане навчання

Положення про критерії та порядок оцінювання результатів навчання здобувачів освіти

Правила поведінки здобувача освіти

Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу, порядок реагуання на доведені випадки булінгу

Положення про атестацію навчальних кабінетів

Положення про проведення директорських контрольних робіт

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти