Положення коледжу

Положення про коледж

Концепція освітньої діяльності

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про індивідуальний навчальний план здобувача фахової передвищої та вищої освіти

Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату

Положення про методичне об’єднання класних керівників

Положення про дисциплінарні комісії

Положення про вибіркові дисципліни

Положення про атестацію здобувачів освіти Екзаменаційні комісї з атестації

Положення про академічну мобільність

Положення про академічну доброчесність

Положення про “Батьківські збори”

Положення про раду з профілактики правопорушень серед здобувачів освіти

Положення про гуртожиток

Правила внутрішнього розпорядоку в гуртожитку

Положення про кафедру

Положення про студентське самоврядування

Положенння про порядок повторгного вивчення навчальних компонентів

Положення про призначення виплати стипендії

Положення про приймальну комісію

Положення про мотиваційний лист