Правила прийому

Правила прийому для здобуття ступеню вищої освіти бакалавр

Правила прийому для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

Правила прийому для здобуття професії за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікований робітник

Положення-про-ПК

Положення-мотиваційний-лист_1

Положення-співбесіда

Положення_апеляцiйна

Положення_фахова_комiсiя

Програма-фахового-вступного-випрбування-2021