Рейтингові списки вступників

275-Розслідування-і-експертиза-ДТП

275-Організація-перевезень-і-управління-на-автомобільному-транспорті

275-Організація-авіаційних-перевезень

274-Обслуговування-та-ремонт-автомобілів-і-двигунів

192-Будівництво-експлуатація-і-ремонт-автомобільних-доріг-і-аеродромів

141-Обслуговування-та-ремонт-електроустаткування-автомобілів-і-тракторів

141-Монтаж-і-експлуатація-засобів-автоматики-електричних-систем

133-Експлуатація-та-ремонт-підйомно-трансопртних-будівельних-дорожніх-машин-і-обладнання

133-Виробництво-автомобілів-і-тракторів

131-Технічне-обслуговування-і-ремонт-устаткування-підприємств-машинобудування

131-Інструментальне-виробництво

073-Транспортно-експедиційна-та-брокерська-діяльність

073-Організація-обслуговування-на-транспорті

071-Бухгалтерський-облік

051-Економіка-підприємства