Атестація педагогічних працівників

   Атестація — це система заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання
педагогічної діяльності педагогічних працівників. Атестація може бути черговою або
позачерговою.
   Педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менше одного разу на п’ять років,
крім випадків, передбачених законодавством.
   Позачергова атестація проводиться за ініціативою керівника закладу фахової передвищої
освіти у разі зниження якості педагогічної діяльності педагогічним працівником.
Позачергова атестація педагогічного працівника освітній рівень, стаж роботи на посадах
педагогічних працівників якого відповідає вимогам, може проводиться за його ініціативою
та/або за однією з таких умов:
1) визнання переможцем, лауреатом фінальних етапів всеукраїнських, міжнародних фахових
конкурсів;
2) наявності освітньо-наукового/освітньо-творчого, наукового ступеня;
3) успішного проходження сертифікації.
   За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній
посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічне звання.
   Атестація педагогічних працівників здійснюється відповідно до статті 50 Закону України
«Про освіту», статті 24 Закону України «Про фахову передвищу освіту», статті 48 «Про
повну загальну середню освіту», пункту 7 статті 55 Закону України «Про вищу освіту».
З 1 вересня 2023 року набрав чинності наказ Міністерства освіти і науки України від
9 вересня 2022 року № 805 (далі – Наказ № 805), разом з яким відповідно набрало чинності і
Положення про атестацію педагогічних працівників (далі – Положення № 805), яке
затверджено цим наказом.
   Атестація педагогічних та науково-педагогічних працівників ОАДФК Одеської політехніки в
2023/2024 навчальному році здійснюватиметься на підставі «Положення про атестацію
педагогічних та науково-педагогічних працівників Відокремленого структурного підрозділу
«Одеський автомобільно-дорожній фаховий коледж Національного університету «Одеська
політехніка», яке розглянуто і схвалено на засіданні Педагогічної ради ОАДФК Одеської
політехніки 30.08.2023 року , протокол № 1.
  Педагогічний працівник, який атестується, може подати до атестаційної комісії документи в
паперовій або електронній формі. Електронний варіант документів (формат РDF, кожен
документ в окремому файлі) надсилається на адресу електронної пошти для подання
педагогічними працівниками документів в електронній формі з підтвердженням про
отримання.
      Адреса електронної пошти для подання педагогічними працівниками документів:

metodkab@oadk.op.edu.ua

(Увага! Відповідно до Положення про атестацію педагогічних працівників кожен документ подається окремим файлом, формат PDF).

Положення-про-атестацію-з-01.09-2 Графік-засідань-атест.-ком Склад-атестац.-комісії Список-атестующих-в-2024-році

Звіт

про результати атестації педагогічних працівників

ОАДФК Одеської політехніки

 у 2024 році

 Атестація педагогічних працівників коледжу була проведена відповідно до визначених термінів, з дотриманням нормативних вимог, на принципах доброчесності, без скарг і порушень. 

У 2023-2024 навчальному році чергову атестацію проходили 19 педагогічних працівників,  позачергову –  один (Кострубіна К.І.)

За результатами атестації:

– всі викладачі відповідають займаним посадам;

– підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» – 8 викладачам (Гриценко Н.Г., Зайцева Г.П., Залєвська А.А., Філоненко Т.В., Халипенко В.П., Чернега Т.П., Чудак С.І., Шульга О.В.);

 – підтверджено педагогічне звання «Викладач-методист»  2 викладачам (Зайцева Г.П., Чудак С.І.)

– присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії»  3 викладачам (Атмажов С.В., Леонідова А.О., Новаченко І.Г.)

– присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії»  4 викладачам (Борденюк К.С., Жуковська В.В., Колошко Г.В., Кострубіна К.І.);

– підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії» 4 особам (Балашов В.А., Кочанас О.В., Стойкова А.О., Шикова Т.І.);

– присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої категорії» 1 особі (Височанський О.В.)

– підтверджено відповідність займаній посаді 7 педагогічним працівникам: методистам Борденюк К.С., Колошко Г.В., Шиковій Т.І., завідувачам навчальної лабораторії Рубасі О.М., Халипенку В.П., майстрам виробничого навчання Катані М.Ф., Кербалю В.В.