Атестація педагогічних працівників

   Атестація — це система заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання
педагогічної діяльності педагогічних працівників. Атестація може бути черговою або
позачерговою.
   Педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менше одного разу на п’ять років,
крім випадків, передбачених законодавством.
   Позачергова атестація проводиться за ініціативою керівника закладу фахової передвищої
освіти у разі зниження якості педагогічної діяльності педагогічним працівником.
Позачергова атестація педагогічного працівника освітній рівень, стаж роботи на посадах
педагогічних працівників якого відповідає вимогам, може проводиться за його ініціативою
та/або за однією з таких умов:
1) визнання переможцем, лауреатом фінальних етапів всеукраїнських, міжнародних фахових
конкурсів;
2) наявності освітньо-наукового/освітньо-творчого, наукового ступеня;
3) успішного проходження сертифікації.
   За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній
посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічне звання.
   Атестація педагогічних працівників здійснюється відповідно до статті 50 Закону України
«Про освіту», статті 24 Закону України «Про фахову передвищу освіту», статті 48 «Про
повну загальну середню освіту», пункту 7 статті 55 Закону України «Про вищу освіту».
З 1 вересня 2023 року набрав чинності наказ Міністерства освіти і науки України від
9 вересня 2022 року № 805 (далі – Наказ № 805), разом з яким відповідно набрало чинності і
Положення про атестацію педагогічних працівників (далі – Положення № 805), яке
затверджено цим наказом.
   Атестація педагогічних та науково-педагогічних працівників ОАДФК Одеської політехніки в
2023/2024 навчальному році здійснюватиметься на підставі «Положення про атестацію
педагогічних та науково-педагогічних працівників Відокремленого структурного підрозділу
«Одеський автомобільно-дорожній фаховий коледж Національного університету «Одеська
політехніка», яке розглянуто і схвалено на засіданні Педагогічної ради ОАДФК Одеської
політехніки 30.08.2023 року , протокол № 1.
  Педагогічний працівник, який атестується, може подати до атестаційної комісії документи в
паперовій або електронній формі. Електронний варіант документів (формат РDF, кожен
документ в окремому файлі) надсилається на адресу електронної пошти для подання
педагогічними працівниками документів в електронній формі з підтвердженням про
отримання.
      Адреса електронної пошти для подання педагогічними працівниками документів:

metodkab@oadk.op.edu.ua

(Увага! Відповідно до Положення про атестацію педагогічних працівників кожен документ подається окремим файлом, формат PDF).

Положення-про-атестацію-з-01.09-2

Графік-засідань-атест.-ком

Склад-атестац.-комісії

Список-атестующих-в-2024-році