Педагогічні наради

ОНЛАНЙ ПЕДАГОГІЧНА НАРАДА

27 квітня 2021 року в 1430

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Інформація про виконання раніше прийнятих рішень.

                                                     Доповідає: Секретар педради

2. Звіт про роботу заступника директора з НР за 2020/2021 н.р.

                                                               Доповідає: Матяш В.М.

                                                       Проєкт рішення:

                                                        Методист Лознікова Л.П.

3. Звіт про роботу заступника директора з ВР за 2020/2021 н.р

                                                      Доповідає: Караяні Н.В.

                                                          Проєкт рішення:

                                                          Завідувачі відділенням

4. Різне

Звіт-заступника-з-НР-2020-2021н.р

Звіт-за-2020-2021-н.р.-Караяні-Н.В.

За результатами педагогічної наради колективом було прийнято рішення визнати роботу застуника директора з н.р. Матяш В.М. та застуника директора з вих. р. Караяні Н.В. “задовільною”

Літо-2020-Матяш