Педагогічні наради

ПЕДАГОГІЧНА НАРАДА

30 серпня 2022 року в 1000

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Вибори секретаря педагогічної ради.

                                          Доповідає: Директор коледжу Мироненко С.В.

2. Про підсумки роботи коледжу за 2021/2022 н.р. та пріоритетні завдання колективу у 2022/2023 н.р.

                                         Доповідає: Директор коледжу Мироненко С.В.

                                               Проєкт рішення: Заст. директора з НР Матяш В.М.

Різне:

1. Про результати прийому студентів в 2022 році та підсумки проведення профорієнтаційної роботи у 2021/2022 н.р. і планування у 2022/2023 н.р.

                                  Доповідають: Відп. секретар ПК Венгер А.С.

                                                              Завідувач ВДП Атмажова Н.С.

2. Затвердження плану роботи Педагогічної ради коледжу у 2022/2023 н.р.

                 Доповідає: Заст. директора з НР Матяш В.М.

3. Затвердження комплексного плану роботи з навчально-методичної та виховної роботи коледжу у 2022/2023 н.р.

                     Доповідає: Заст. директора з НР Матяш В.М.

4. Затвердження розподілу педагогічного навантаження у 2022/2023 н.р.

                                         Доповідає: Завідувач НМЛ Діньківська-Місько К.І.

5. Затвердження «Графіку навчального процесу на 2022/2023 н.р.»

                                        Доповідає: Заст. директора з НВР Грушицький І.В.

6. Затвердження голів циклових комісій у 2022/2023 н.р.

                             Доповідає: Заст. директора з НР Матяш В.М.

7. Затвердження Положень коледжу

                                  Доповідають: Заст. директора з ВР Караяні Н.В.;

                                                               Заст. директора з НВР Грушицький І.В.; 

                                                            Заст. директора з НР Матяш В.М.

Презентация1

ОНЛАНЙ ПЕДАГОГІЧНА НАРАДА

27 квітня 2021 року в 1430

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Інформація про виконання раніше прийнятих рішень.

                                                     Доповідає: Секретар педради

2. Звіт про роботу заступника директора з НР за 2020/2021 н.р.

                                                               Доповідає: Матяш В.М.

                                                       Проєкт рішення:

                                                        Методист Лознікова Л.П.

3. Звіт про роботу заступника директора з ВР за 2020/2021 н.р

                                                      Доповідає: Караяні Н.В.

                                                          Проєкт рішення:

                                                          Завідувачі відділенням

4. Різне

Звіт-заступника-з-НР-2020-2021н.р

Звіт-за-2020-2021-н.р.-Караяні-Н.В.

За результатами педагогічної наради колективом було прийнято рішення визнати роботу застуника директора з н.р. Матяш В.М. та застуника директора з вих. р. Караяні Н.В. “задовільною”

Літо-2020-Матяш