Студентська рада

Вибори Голови студентського самоврядування ОАДФК Одеської політехніки та його заступників

 В ОАДФК Одеської політехніки відбулися вибори на посади в органи студентського самоврядування. Новим форматом виборів стала онлайн процедура голосування, у зв’язку з вимогою забезпечення безпеки виборів під час воєнного стану в Україні.

Під час виборів студенти обирали голову студентського самоврядування коледжу, а також його заступників.

21.06.2023 року підведено підсумки голосування, результати волевиявлення нашого студентства наступні:

На посаду Голови студентського самоврядування балотувався студент Бовсуновський Андрій Сергійович група 221 МСП

На посаду Заступника голови студентського самоврядування (навчальна територія вул. Тираспольська, 6)  балотувався студент Гладушевський Максим Русланович група 221 МСП.

На посаду Заступника голови студентського самоврядування (навчальна територія вул. Старопортофранківська, 14)  балотувався студент Ненку Олександр Петрович група 223 АВ.

Дякуємо усім студентам, що проявили активну громадську позицію.

Оновлена студентська рада буде діяти вже з нового 2023-2024 навчального року.

Бажаємо всім обраним реалізації задуманих заходів, творчої наснаги та плідної роботи в органах студентського самоврядування!

Студентське самоврядування в ВСП «ОАДФК ОНПУ» є невід’ємною частиною громадського самоврядування коледжу. Воно забезпечує захист прав та інтересів студентів, їхню участь в управлінні коледжем.
Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо.
Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, формування активної соціальної позиції серед студентської молоді ВСП «ОАДФК ОНПУ».

Основні завдання органів студентського самоврядування:

 • забезпечення і захист прав та інтересів студентів;
 • контроль за дотриманням студентами навчальної дисципліни, виконанням своїх обов’язків, вимог положення «Правила внутрішнього розпорядку коледжу»та інших нормативно-правових документів, що діють в коледжі та поширюються на студентів;
 • сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів;
 • сприяння навчальній, науковій, творчій, спортивно-оздоровчій, організаційно-санітарно-просвітницькій діяльності студентів;
 • сприяння діяльності предметних гуртків;
 • організація дозвілля студентів: проведення конкурсів, свят, диспутів, спортивних заходів, днів відділень тощо;
 • представництво та участь у роботі Педагогічної ради коледжу, стипендіальних комісій та інших колегіальних органів коледжу та його структурних підрозділів;
 • координація роботи з профспілкою студентів, студентськими громадськими та молодіжними організаціями міста.

Принципи роботи:

 • добровільність, колегіальність, відкритість;
 • автономність у вирішенні питань, що входять до компетенції органів студентського самоврядування, самостійність у виробі форм та методів здійснення повноважень;
 • незалежність від політичних партій, рухів, релігійних організацій;
 • виборність та звітність представницьких органів студентського самоврядування;
 • рівність прав Студентів на участь у студентському самоврядуванні, включаючи право обирати та бути обраним до відвідних представницьких органів;
 • співпраця з адміністрацією коледжу, відповідними службами та окремими посадовими особами коледжу (класними керівниками академічних груп, адміністрацією коледжу та його структурних підрозділів: гуртожитків, відділень тощо).

Студентське самоврядування в коледжу діє відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», наказів МОН України  «Про затвердження Примірного положення про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах України». Єдиним вищим колегіальним органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція) Студентів. Представницькі органи студентського самоврядування створюються за ініціативою Студентів на добровільних засадах. Обрання представницьких органів студентського самоврядування здійснюється

ПЛАН-СТУДРАДИ-ВСП-ДУ-ОП-2021-2022

14.02.2022 року відбулось засідання Ради студентського самоврядування Відокремленого структурного підрозділу «Одеський автомобільно-дорожній фаховий коледж ДУ «ОП» в дистанційному режимі, на якому представники студентського активу  разом з заступником директора з виховної роботи обговорювали питання, що стосувались підтримки ініціативи Науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти Міністерства освіти і науки України щодо створення фоторобіт за тематикою «З Україною в серці», а також визначення пріоритетних напрямів роботи до завершення навчального семестру 2021/2022.

 14 березня 2023 року у Відокремленому структурному підрозділі «Одеський автомобільно-дорожній фаховий коледж Національного університету «Одеська політехніка» пройшло засідання представників студентського активу, студентського самоврядування  коледжу. Не зважаючи на чисельні «повітряні тривоги» студентський актив у бомбосховищі ОАДФК Одеської політехніки розглянув нагальні питання, що стосувались надання інформації про проведені заходи, а також про перелік справ, які ще планується зробити протягом 2022-2023 навчального року.

Протокол_частина_Засідання_активу_14_03_2023

У ОАДФК Одеської політехніки обирають голів рад студентського самоврядування відділень та коледжу

Впродовж травня 2023 року В ОАДФК Одеської політехніки відбулися вибори голови студентських рад відділень коледжу.

За лідерство в студентському самоврядуванні університету змагалися тредставники всіх курсів на напрямів підготовки.

Стартують вибори Голови студентського самоврядування

До уваги студентів ОАДФК Одеської політехніки! З 01 по 07 червня 2023 року до 14:00 приймаються заявки від охочих бути обраними Головою студентського самоврядування коледжу.

Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів коледжу. Усі студенти мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними і органи студентського самоврядування.

«Якщо ти активна та творча людина або відчуваєш себе справжнім лідером – запрошуємо до дружньої родини студентського самоврядування ОАДФК Одеської політехніки. Подавайте свої кандидатури на посади та беріть участь у голосуванні.

На посаду Голови студентського самоврядування необхідно подати заявку і додати наступний пакет документів (кабінет 7 вул. Тираспольська, 6):

 1. Заява
 2. Автобіографія
 3. Копія заліковки
 4. Передвиборча програма