Студентська рада

Голова студентського самоврядування коледжу:

Голова студентського самоврядування механічного відділення:

Бовсуновський Андрій 221 МСП

Заступник  Голови студентського самоврядування коледжу :

Гладушевский Максим 221 МСП

 Секретар студентського самоврядування коледжу:

 Дорожньо-економічне відділення:

 Олійник Марія 221 Дев

Голова студентського самоврядування автомобільного відділення:

Бойко Роман 213 АВ

Голова студентського самоврядування відділення транспортних систем:

211ВТС Крутьян Валерія

Голова студентського самоврядування відділення транспортних систем:Куруджи Полина, 221

ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ СТУДЕНТІВ:

Голова: Зайтуллаєва Анастасія Валеріївна

Онуфрієв Андрій Олегович 213 АВ

Узун Константин Володимирович 213 АВ

Губанова Анастасія Станіславівна 211 ДЕВ;

Мураховський Артур Олександрович 221 ДЕВ

Подобрієнко Дар’я 221 ВТС

Кужда Дар’я 222 ВТС

Труханов Дмитро 223 МВ

Нічай Ростислав 231 МСП

Вибори Голови профкому студентів

Основні засади самоврядування

Студентське самоврядування в ВСП «ОАДФК ОНПУ» є невід’ємною частиною громадського самоврядування коледжу. Воно забезпечує захист прав та інтересів студентів, їхню участь в управлінні коледжем.
Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо.
Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, формування активної соціальної позиції серед студентської молоді ВСП «ОАДФК ОНПУ».

 • забезпечення і захист прав та інтересів студентів;
 • контроль за дотриманням студентами навчальної дисципліни, виконанням своїх обов’язків, вимог положення «Правила внутрішнього розпорядку коледжу»та інших нормативно-правових документів, що діють в коледжі та поширюються на студентів;
 • сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів;
 • сприяння навчальній, науковій, творчій, спортивно-оздоровчій, організаційно-санітарно-просвітницькій діяльності студентів;
 • сприяння діяльності предметних гуртків;
 • організація дозвілля студентів: проведення конкурсів, свят, диспутів, спортивних заходів, днів відділень тощо;
 • представництво та участь у роботі Педагогічної ради коледжу, стипендіальних комісій та інших колегіальних органів коледжу та його структурних підрозділів;
 • координація роботи з профспілкою студентів, студентськими громадськими та молодіжними організаціями міста.
 • добровільність, колегіальність, відкритість;
 • автономність у вирішенні питань, що входять до компетенції органів студентського самоврядування, самостійність у виробі форм та методів здійснення повноважень;
 • незалежність від політичних партій, рухів, релігійних організацій;
 • виборність та звітність представницьких органів студентського самоврядування;
 • рівність прав Студентів на участь у студентському самоврядуванні, включаючи право обирати та бути обраним до відвідних представницьких органів;
 • співпраця з адміністрацією коледжу, відповідними службами та окремими посадовими особами коледжу (класними керівниками академічних груп, адміністрацією коледжу та його структурних підрозділів: гуртожитків, відділень тощо).

Студентське самоврядування в коледжу діє відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», наказів МОН України  «Про затвердження Примірного положення про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах України». Єдиним вищим колегіальним органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція) Студентів. Представницькі органи студентського самоврядування створюються за ініціативою Студентів на добровільних засадах. Обрання представницьких органів студентського самоврядування здійснюється

план-роботи-студ-самовряд

 На початку листопада 2023 року в ОАДФК Одеської політехніки відбулися вибори на посаду Голови профкому студентів. Новим форматом виборів стала онлайн процедура голосування, у зв’язку з вимогою забезпечення безпеки виборів під час воєнного стану в Україні.

Під час виборів студенти обирали голову профкому студентів коледжу.

03.11.2023 року підведено підсумки голосування, результати волевиявлення нашого студентства наступні:

На посаду Голови профкому студентів обрано Зайтуллаєву Анастасію Валеріївну.

Поздоровляємо та бажаємо успіхів!

В  ОАДФК Одеської політехніки обирають Голову профкому студентів

Впродовж жовтня 2023 року (до 20.10.2023 р.) в ОАДФК Одеської політехніки проводиться  набір кадидатур на посаду  Голови профкому студентів.

На посаду Голови профкому студентів необхідно подати заявку і додати наступний пакет документів (кабінет 7 вул. Тираспольська, 6):

 1. Заява.
 2. Автобіографія.
 3. Передвиборча програма.

Профком – це  єдина в Україні неполітична громадська організація, яка володіє потужною законодавчою базою, що дозволяє вирішувати різноманітні питання, які можуть виникнути протягом всього Вашого навчання.

Профком на всіх рівнях представляє та захищає права та інтереси при встановленні та нарахуванні стипендії, організації навчального процесу, встановлення оплати за проживання в гуртожитках, контролює виконання умов праці та дотримання техніки безпеки.

Це потужний, впливовий, дієвий механізм, який виконує поставлені завдання:

 • залучення студентів до діяльності колективу, студентської громади;
 • матеріальна допомога тим, хто цього потребує;
 • психологічна підтримка;
 • недоторканість, захист від втручання в особисте життя.