ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

Одна з найстаріших циклових комісій навчального закладу, що була створена як класична комісія, до складу якої входили викладачі української мови й літератури, зарубіжної літератури та історії. Її заснування припадає на кінець 50-х років 20 ст. В той час її очолювали Прокопенко Л.П. та Іванова М.І., які внесли значний вклад в створення предметних кабінетів одні з перших в Україні. Свій педагогічний досвід вони передавали наступним поколінням молодих фахівців впродовж десятиліть.

З 1997 року головою циклової комісії гуманітарних дисциплін є Чудак Світлана Іванівна, викладач вищої категорії, викладач-методист.

Під її керівництвом викладачі циклової комісії забезпечують навчання за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра за усіма напрямами та спеціальностями

Основна  науково-методична проблема, над якою працюють викладачі  циклової комісіїкомпетентісний підхід в організації навчально-виховної роботи викладачів гуманітарних дисциплін.  В процесі роботи викладачі здійснюють пошук інноваційних форм навчання та виховання здобувачів освіти.  До викладання залучаються методи та форми, які активізують розумову діяльність і творчу активність вихованців, дають змогу на основі використання міждисциплінарної інтеграції систематизувати знання та забезпечити навчання за допомогою сучасних інформаційних технологій.

До складу циклової комісії входять штатні викладачі :

 • 1.Чудак Світлана Іванівна – викладач-методист, викладач вищої категорії, викладач української мови й літератури,  української мови (за професійним спрямуванням), голова циклової комісії
 • 2.Бугаєнко ЛарисаПетрівна – викладач вищої категорії, викладач української мови й літератури, української мови (за професійним спрямуванням)
 • 3.Губецька Лариса Дмитрівна – викладач вищої категорії, викладач культурології, української та зарубіжної літератури
 • 4.Бельчік Майя Олегівна – викладач першої категорії, викладач української та зарубіжної літератури
 • 5.Мороко Марина Юріївна – викладач першої категорії, викладач української мови,  української мови (за професійним спрямуванням)
 • 6.Єршова Вікторія Вікторівна – викладач другої категорії, викладач української мови та літератури, зарубіжної літератури

Предмети та навчальні компоненти, що входять до складу циклової методичної комісії:

 1. Українська мова
 2. Українська література
 3. Зарубіжна література
 4. Українська  мова (за професійним спрямуванням)
 5. Українознавство
 6. Академічне письмо

Основними завданнями циклової комісії гуманітарних дисциплін є оптимізація викладання відповідно до нових навчальних планів та сучасних вимог навчання з широким використання новітніх педагогічних технологій, формування розвиненої, соціально-активної особистості з чітко сформованою громадянською позицією, яка долучається до загальнолюдських цінностей та досягнень світової культури.

З метою реалізації та виконання поставлених перед цикловою комісією завдань, проводяться організаційно-педагогічні та тематичні засідання циклової комісії, бесіди, індивідуальна робота з викладачами, педагогічні читання тощо.

На засіданнях циклової комісії розглядаються питання:

 1. Удосконалення навчально-методичного забезпечення з навчальних предметів та компонентів циклу
 2. Удосконалення навчально-методичного забезпечення для самостійної роботи здобувачів освіти: створення посібників, збірників, текстових зібрань, словників
 3. Огляди – конкурси рефератів, методичних розробок, доповідей, статей тощо
 4. Форми та методи контролю знань із навчальних предметів та компонентів циклу
 5. Використання сучасних комп’ютерних технологій у процесі вивчення навчальних дисциплін
 6. Роль самостійної роботи  здобувачів освіти при підготовці до семінарських та практичних занять
 7. Використання мультимедійних технологій на практичних заняттях
 8. Самостійна робота здобувачів освіти у комп’ютерній мережі Internet, удосконалення навиків дистанційної роботи
 9. Національне та патріотичне виховання студентської молоді
 10. Формування громадянської культури та свідомої громадянської позиції

Традиційно проводяться тижні словесності циклової комісії, у ході яких як досвідчені так і молоді викладачі демонструють свої методичні напрацювання, проводять відкриті заняття, літературні читання, творчі конкурси, круглі столи.

Підвищення педагогічної майстерності та обмін педагогічним досвідом здійснюється шляхом проведення відкритих занять, майстер – класів, проведенням тижня циклової комісії та олімпіад. Наша мова є носієм подій і надбань українського народу. Престиж рідного слова зростає ще більше, коли його носії мають змогу показати рівень своїх знань під час тематичних олімпіад, марафонів та конкурсів. Під керівництвом викладачів української мови та літератури Чудак С.І., Бугаєнко Л.П., Мороко М.Ю., Бельчік М.О., Губецької Л.Д. студенти неодноразово були учасниками предметних олімпіад, мовно-літературних конкурсів, марафонів серед студентської молоді закладів фахової передвищої освіти Одеської області, посідаючи призові місця, отримуючи дипломи та нагороди.

Щороку, у День української писемності та мови, здобувачі освіти та викладачі циклової комісії гуманітарних дисциплін Одеського автомобільно-дорожнього фахового коледжу Одеської політехніки долучаються до написання Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності. Пишемо його з особливим натхненням, усвідомлюючи свою причетність до багатомільйонного флешмобу, до історії незламної, величної нації.