Циклова комісія обслуговування автомобілів та електричних систем

Циклова комісія автомобільних дисциплін була створена невдовзі після заснування Одеського авто-механічного технікуму. Метою діяльності циклової комісії було забезпечення умов підготовки фахівців автомобільної галузі.

Тривалий час у складі циклової комісії працювали викладачі Пляшивцев П.І., Скуратовський В.І., Карташов А.В., Степанов В.П., Курдюков І.Ф., Савічев І.М., Крезе О.П., Левинсон Е.А.

Минав час та змінювалася назва циклової комісії. В 2015 році відбулося злиття двох комісій – «Автомобільних дисциплін» та «Електрообладнання автомобілів» в одну, яка дістала назву «Обслуговування автомобілів та електричних систем». Циклова комісія створена  з метою вдосконалення якісного навчально-методичного забезпечення дисциплін циклу професійно- практичної підготовки і об’єднує 8 викладачів, які мають переважно вищу атестаційну категорію та 1 викладач кандидат технічних наук.

В різний період циклову комісію очолювали викладачі: Степанов В.П., Шевченко Н.В., Крезе О.П., Савічев І.М., Левинсон Е.А., Новіков О.О., Котов О.В.

Нині циклову комісію очолює викладач Пержу О.В.

1. Пержу Олександр Валерійович – голова циклової комісії, викладач вищої категорії, викладач спец. дисциплін.

2. Кочанас Олег Володимирович – викладач першої категорії викладач спец. дисциплін спеціальності 274 – Автомобільний транспорт.

3. Височанський Олександр Володимирович – викладач другої категорії, викладач спец. дисциплін спеціальності 274 – Автомобільний транспорт.

4. Шурпатенко Руслана Іванівна – викладач вищої категорії, викладач спец. дисциплін спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

5. Ореховська Наталія Олексіївна – викладач вищої категорії, викладач спец. дисциплін спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

6. Пержу Тетяна Михайлівна – викладач першої категорії, викладач спец. дисциплін спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

7. Атмажов Станіслав Володимирович – – викладач першої категорії, викладач спец. дисциплін спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка та 275 Транспортні технології (за видами).

8. Бондаренко Віктор Володимирович – к.т.н., викладач вищої категорії, викладач спец. дисциплін спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

Основи електронної та мікропроцесорної техніки

Електричні машини і трансформатори

Електроустаткування електричних систем

Релейний захист електричних систем

Експлуатація приладів релейного захисту

Основи електроприводу

Електротехніка в будівництві

ПБДР

Теорія та конструкція автомобілів

Основи технології ремонту

Технічна експлуатація автомобілів

Основи електроніки і мікроелектроніки

Електричні машини та основи електроприводу

Будова та експлуатація автомобілів і тракторів

Електроустаткування автомобілів і тракторів

Технічне обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів

Діагностика електроустаткування автомобілів і тракторів

Технологія монтажу кіл вторинної комутації

Енергозбереження

Мікропроцесорні пристрої релейного захисту

Пристосування для ремонту автомобілів

Діагностування технічного стану автомобілів

Автомобілі

Технологія конструкційних матеріалів

Електротехнічні пристрої*

Електротехніка та електроніка*

Основи металознавства*

Технології

Теоретичні основи електротехніки

Електронні та мікропроцесорні пристрої автомобілів

Експлуатація та ремонт газобалонного устаткування

Організація роботи СТО

Викладачі циклової комісії приділяють велику увагу створенню сучасної матеріально-технічної бази для проведення лабораторно-практичних занять, розробці методичних комплексів з усіх фахових дисциплін, підготовці конкурентно-спроможних фахівців в галузі транспорту та електричної інженерії.

Члени циклової комісії беруть участь у науково-технічних студентських конференціях, проводять конкурси серед електротехнічних та автомобільних спеціальностей  «Кращий за професією».

Завдання, над якими працюють викладачі циклової комісії:

  • використання інтерактивних методів навчання у вивченні дисциплін;
  • підготовка кваліфікованих фахівців за спеціальністю відповідно до вимог ОПП та ОКХ;
  • поєднання теорії i практики;
  • прищеплення студентам необхідного обсягу знань i вмінь;
  • розвиток мислення студентів, що служить основою для професіоналізму і винахідництва.
  •  виховання відповідальності та стимулювання до трудової дисципліни.

Екскурсія на СТО з групо. 201 АВ.

Захист КП з ОК Технічна експлуатація автомобілів

Профорієнтаційна робота викладачів Одеської політехніки