Циклова комісія природно-математичних дисциплін

Творче кредо: «Люби те, що викладаєш! Люби тих, кому викладаєш!»

Мета: «Навчати та виховувати так, щоб у кожному серці запалити вогник пізнання, мислення, добра»

Циклова комісія природничо-математичних дисциплін ВСП «Одеського автомобільно-дорожнього фахового коледжу НУ «Одеська політехніка» забезпечує викладання природничо-математичних дисциплін на всіх спеціальностях коледжу.

КОНЦЕПЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ПРИРОДНИЧО- МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Метою концепції циклової комісії є нарощування її науково-педагогічного потенціалу, посилення роботи щодо формування якісного науково- педагогічного складу циклової комісії, розвиток партнерських відносин із спорідненими кафедрами закладів вищої освіти України.

Основними завданнями цієї концепції є:

  • створення умов для ефективної освітньої діяльності;
  • формування необхідного ресурсного потенціалу;
  • забезпечення інноваційного розвитку;
  • формування висококваліфікованих педагогічних працівників;
  • створення можливостей для розширення наукових досліджень циклової комісії;
  • соціальний     захист    працівників     циклової    комісії    та створення сприятливих умов для їх праці.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

  • підготовка    фахівців   різних   освітньо-кваліфікаційних рівнів        та           із спеціальностей, з яких здійснюється підготовка у коледжі;
  • підвищення ефективності підготовки фахівців через використання в освітньому процесі інноваційних педагогічних технологій
  • організація   і   проведення   науково-дослідної            роботи               викладачів                та студентів.

Викладачі циклової комісії постійно працюють над формуванням професійних компетентностей майбутніх педагогів, впровадженням нових сучасних форм і методів навчання, займаються науковою роботою, працюють з обдарованою та творчою студентською молоддю.

У навчально-методичній роботі викладачів циклової комісії пріоритетом є розробка електронних навчально-методичних посібників та курсів для організації дистанційної освіти.

Діяльність циклової комісії природничо-математичних дисциплін спрямована на реалізацію науково-методичної проблеми: «Використання природничо-математичних дисциплін у формуванні та розвитку професійних компетентностей здобувачів фахової передвищої освіти».

Завдання циклової комісії природничо-математичних дисциплін

Здійснювати підготовку фахівців освітньої галузі, спроможних впроваджувати у педагогічну діяльність досягнення сучасної науки, оптимально використовувати інноваційні технології, вільно орієнтуватись в інформаційному середовищі. Сприяти осучасненню наукового, методичного компонентів освітнього процесу відповідно до вимог Нової української школи.

Зміст роботи циклової комісії природничо-математичних дисциплін має переважно навчально-методичний характер і передбачає розгляд нормативно-правових документів, актуальних проблем методики викладання дисциплін, вивчення методичних матеріалів, організація наукової роботи викладачів та студентів.

СКЛАД ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Скринник Іван Михайлович

Голова циклової комісії природничо- математичних дисциплін

Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії»

Освіта: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського»

Професійна кваліфікація: фізик, математик, викладач фізики, загальної фізики

Педагогічне кредо: Головне завдання цивілізації – навчити людину мислити.

Т. Едісон

Чорновол Лілія Миколаївна

Заступник голови циклової комісії природничо- математичних дисциплін

Кваліфікаційна   категорія: «спеціаліст вищої категорії»

Освіта:   Одеський  національний університет ім. І.І.Мечникова

Професійна кваліфікація: географ, викладач географії

Освіта: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського»

Професійна кваліфікація: історик, викладач історії

Педагогічне кредо: «…Найдосвідченіший педагог ніколи не повинен спинятися на досягнутому, бо якщо немає руху вперед, то неминуче починається відставання» В.О. Сухомлинський

Велієва Маргарита Вагифівна

Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії»

Професійна кваліфікація: математик, фізик, викладач математики, вищої математики, фізики, загальної фізики, теорії ймовірностей

Освіта: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського»

Педагогічне кредо: «Математик повинен бути поетом в душі.»

Колошко Ганна Володимирівна

Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст другої категорії»

Професійна    кваліфікація:  інспектор з екологічного контролю

Освіта:    магістр    Одеський    державний екологічний університет

Педагогічне кредо: “Віддай дитині крихітку себе, За це душа наповнюється світлом” Л. Костенко

Стойкова Алевтина Олександрівна

Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст першої категорії»

Професійна кваліфікація: математик, викладач математики і основ економіки, вищої математики

Освіта: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського»

Педагогічне кредо: Навчаючи – учись, навчаючи – твори, у процесі творчості –навчай.

Тимошенко Ірина Іванівна

Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії»

Професійна кваліфікація: викладач математики

Освіта: Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова

Педагогічне кредо: «Математика — це велична споруда, створена уявою людини, для пізнання Всесвіту» (Ле Корбюз’є)

Стаж роботи у коледжі 33 роки

Леонідова Алла Олександрівна

Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст першої категорії»

Професійна кваліфікація:викладач фізики, загальної фізики.Одеський національний університет ім. І.І.Мечнікова

Освіта: Одеська будівельна академія будівництва та архітектури

Переможець конкурсу Викладач року 2017р серед викладачів фізики ЗФПО Одеської області

Педагогічне кредо: Правильно навчає той, хто навчає цікаво.( Альберт Ейнштейн) Ключова проблема інноваційної діяльності: Складність полягає не у сприйняті нових ідей, а у відмові від старих стереотипів.(Джон М. Кейнс)

Підмогильна Наталія Степанівна

Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії», методист

Професійна кваліфікація: викладач математики

Освіта:       Одеський  державний університет   ім. І.І.Мечникова.

Освіта ОНАХТ, облік та аудит.

Педагогічне кредо: «Математика – це круто.» Кейнс

Атмажова Наталя Сергіївна

Кваліфікаційна категорія: «cпеціаліст другої категорії»

Професійна кваліфікація: викладач біології і екології, технології, лікар ветеринарної медицини, інженер будівельник

Освіта: Одеський державний аграрний університет.

Харківський   національний   автомобільно-   дорожній університет

Педагогічне кредо: «Формуй в дитині особистість, бо вони- це наше майбутнє»

Тихоненко Ірина Вікторівна

Кваліфікаційна  категорія: «спеціаліст першої категорії»

Професійна кваліфікація викладач хімії та біології

Освіта: Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова.

Інститут інноваційної та післядипломної освіти Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова

Педагогічне кредо: «Гарний лише той учитель, у якому ще не вмер учень»

Звіт-вих.ЦК-2022-прир.-матем-2