Циклова комісія Професійно – орієнтованих дисциплін та машинобудування

Циклова комісія «Професійно – орієнтованих дисциплін та машинобудування» була створена в 2019р.

Викладачі здійснюють підготовку фахових молодших бакалаврів у галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування»   освітньо – професійні програми «Виробництво автомобілів і тракторів;  «Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних,  будівельних і дорожніх машин і обладнання»

за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» освітньо – професійні програми: «Технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування»; «Інструментальне виробництво».

Залєвська Анжела Анатоліївна

Спеціаліст вищої категорії, викладач професійних дисциплін спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» та 131 «Прикладна механіка». У коледжі працює з 1997 року. З 2017 р. очолює циклову комісію «Машинобудування», з 2019р. «Професійно – орієнтованих дисциплін та машинобудування»

Email: prepodangel2017@gmail.com

викладає дисципліни:

 • Матеріалознавство та технологія  конструкційних матеріалів;
 • Основи металознавства. Електроматеріалознавство;
 • Експлуатаційні матеріали;
 • Автоматизація виробничих процесів і робототехніка

Чернега Тетяна Петрівна

викладає дисципліни:

 • Креслення;
 • Інженерно-комп’ютерна графіка;
 • Нарисна геометрія і інженерна графіка

Грушицький Ігор Володимирович

викладає дисципліни:

 • Машини для будівельних та дорожніх робіт;
 • Транспортувальні машини;
 • Машини для дорожнього одягу та виробництва будівельних матеріалів;
 • ДВЗ, автомобілі і трактори

Жуковська Вікторія Валеріївна

викладає дисципліни:

 • Креслення;
 • Інженерно-комп’ютерна графіка;
 • Нарисна геометрія і інженерна графіка

Зайцева Галина Петрівна

викладає дисципліни:

 • Технологія виробництва автомобілів і тракторів;
 • Основи теорії різання. Обробка різанням;
 • Технологія машинобудування

Кравчук Вікторія Леонідівна 

викладає дисципліни:

 • Технічне обслуговування, ремонт і монтаж технологічного устаткування;
 • Основи технології машинобудування;
 • Програмування обробки матеріалів на верстатах з ПК;
 • Технічна механіка

Кожухар Анатолій Анатолійович

викладає дисципліни:

 • Креслення;
 • Інженерно-комп’ютерна графіка;
 • Нарисна геометрія і інженерна графіка

Плясунова Олена Олегівна

викладає дисципліни:

 • Технічна механіка;
 • Взаємозаміність, стандартизація та технічні вимірювання;
 • Основи стандартизації та сертифікації

Попик Микола Вікторович

викладає дисципліни:

 • Конструкція, теорія і основи розрахунків автомобілів;
 • Двигуни внутрішнього згорання;
 • Діагностування транспортних засобів;
 • Сервісне обслуговування автомобілів і тракторів

Равнішин Владислав Іванович

викладає дисципліни:

 • ДВЗ, автомобілі та трактори;
 • Експлуатація машин;
 • Електричне та електронне обладнання машин

Шатохін Андрій Володимирович

викладає дисципліни:

 • Експлуатація машин;
 • Ремонт машин;
 • Документознавство при експлуатації автомобілів і тракторів

Шульга Ольга Василівна

викладає дисципліни:

 • Безпека життєдіяльності
 • Основи охорони праці;
 • Підйомно-транспортне устаткування;
 • Спеціалізоване устаткування інструментального виробництва
 • Проєктування різального інструменту
ДатаІПП викладачаТема
10.23Залєвська А.А. Кравчук В.Л.Організація та проведення дня Автомобільного відділення
11.23  Плясунова О.О.1) Інтерактивна тематична газета – присвячена анімації “Мавка” українського виробництва з українськими мотивами. 2) Веб – квест «Цікава технічна механіка»
02.24Всі викладачі ЦКБлагодійні акції «У кожного свій фронт»
02.24Залєвська А.А., Кравчук В.Л., Шульга О.В., Чернега Т.П., Жуковська В.В.Брейн – ринг «Знавці спецдисциплін

Членами циклової комісії проводиться виховна робота серед здобувачів освіти коледжу, так як викладачі є класними керівниками академічних груп. Виховна робота підпорядкована підготовці висококваліфікованих спеціалістів, які б органічно поєднували професійні знання із загальнолюдськими цінностями.

Щорічно проводиться тиждень циклової комісії з різноманітними заходами, де здобувачі освіти показують свої теоретичні та практичні знання, які набули за час навчання в коледжі.

Так, з 30.01.23 по 3.02.23 пройшов черговий тиждень циклової комісії.

З метою підвищення мотивації до вивчення дисциплін спеціального циклу

у рамках чергування викладачі спецдисциплін Шульга О.В, Кравчук В.Л. та голова ЦК Залєвська А.А. провели  Брейн – ринг «Знавці спецдисциплін» для студентів 2 курсу.

Вітаємо команду групу 213АВ, яка

посіла І місце у брейн- ринзі з предметів :

електроматеріалознавство, технічна механіка та БЖД та групу 214АВ , яка посіла ІІ місце.

Засідання «Клубу винахідників – конструкторів» організували та провели викладачі креслення Чернега Т.П. та Білоног Г.В.

Наприкінці жовтня викладачі Кравчук В.Л., Залєвська А.А. за участю класних керівників груп відділення організували та провели день Автомобільного відділення. Було багато конкурсів –  і творчі номери, і кулінарне мистецтво, і презентації на тему виробництва автомобілів в різних регіонах нашої держави.          

            На початку листопаду 2023р. викладач Плясунова О.О. провела вебквест «Технічна механіка». Групи 221ВТС та 222ВТС зробили тематичну інтерактивну стінгазету “Цікава технічна механіка”, на якій є не тільки текст, а ще 2 qr-коди з посиланнями на відео, які студенти знімали з групами про цікаві факти з механіки, та посилання на вебквест по темі відеоматеріалу.

            Значну увагу циклова комісія приділяє удосконаленню навчального процесу, пошуку нових прогресивних технологій. Під керівництвом викладачів здобувачі освіти виступають на науково-теоретичних конференціях, приймають участь у семінарах, брейн-рингах, олімпіадах в коледжі та за його межами.

Перспективою роботи циклової комісії є подальше вдосконалення методики викладання дисциплін, видання підручників, навчальних і методичних посібників, оновлення оснащеності навчальних кабінетів сучасними технічними засобами навчання, приладами та впровадженням інноваційних технологій.

Циклова комісія підтримує тісний контакт з НУ «Одеська політехніка», підприємствами міста, а також з підприємствами, де здобувачі освіти проходять практику. Випускники коледжу за спеціальністю «Галузеве машинобудування» продовжують навчання у вищіх навчальних закладах за спеціальністю «Галузеве машинобудування» для здобуття освітнього рівня бакалавр.

Методична робота циклової комісії націлена на впровадження інноваційних технологій навчання, які сприяють свідомому засвоєнню здобувачами освіти знань, а також забезпеченню форм, засобів поточного і підсумкового контролю знань. З цією метою викладачі циклової комісії підготовили ряд методичних вказівок для курсового та дипломного проєктування, для виконання самостійних, лабораторних і практичних робіт, а також методичні вказівки для проходження технологічної, переддипломної практики. Викладачі постійно використовують новітні технології навчання і удосконалюють свою педагогічну майстерність на відповідних кафедрах НУ «Одеської політехніки» та в Інституті післядипломної освіти.