Циклова комісія професійно-практичної підготовки

Практика здобувачів освіти є обов’язковою складовою частиною процесу підготовки фахівців у ВСП «Одеський автомобільно-дорожнього фаховий коледж Національного університету «Одеська політехніка», проводиться на відповідним чином оснащених базах закладу освіти. Згідно з навчальними планами коледжу терміни практики становлять 20-25% всього навчального часу.

Практична підготовка здобувачів освіти регламентується “Положенням про проведення практики здобувачів освіти”.

Циклова комісія з професійно-практичної підготовки була створена в 2019 році. До того часу члени комісії були у складі комісії механічних дисциплін та обслуговування автомобілів

  1. Чумаченко Сергій Вікторович, голова циклової комісії,  завідувач навчально-виробничих майстерень;
  2. Грушицький Ігор Володимирович, заступник директора з навчально-виробничої роботи;
  3. Борденюк Євгеній Сергійович, завідувач навчального полігону;
  4. Катана Микола Федорович, майстер виробничого навчання;
  5. Кербаль Віталій Володимирович,майстер виробничого навчання;
  6. Федоренко Олександр Григорович, майстер виробничого навчання;
  7. Заболотний Андрій Григорович, майстер виробничого навчання.

Навчальна слюсарно-верстатна практика

Навчальна слюсарно-механічна практика

Навчальна слюсарно-механічно-електромонтажна практика

Демонтажно-монтажна практика

Навчальна практика з отримання робочої професії

Слюсарно-електромонтажна практика

Ковальсько-зварювальна практика

Методична проблема, над якою працює циклова комісія: «Вдосконалення професійних компетентностей здобувачів фахової передвищої освіти шляхом набуття практичних вмінь та навичок»

Головною метою роботи циклової комісії є пошук рішень актуальних проблем підвищення якості підготовки майбутніх фахівців шляхом формування знань, умінь та практичних навичок через розвиток ключових компетентностей в процесі практичного оволодіння слюсарним та монтажним інструментом, отримання навичок металообробки, обслуговування машин, які застосовуються у сфері транспортних перевезень, автомобільному транспорті та будуванні доріг.