ЦИКЛОВА МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Перезва Олена Володимирівна
Голова циклової комісії
Викладач вищої категорії методист

Циклова комісія інформаційних технологій Одеського автомобільно-дорожнього коледжу була створена в 2003 році. Робота циклової комісії інформаційних технологій організована з урахуванням навчального процес у та направлена на поліпшення успішності студентів коледжу.

Комісія забезпечує викладання дисциплін з комп’ютерної  підготовки для усіх спеціальностей коледжу.

Метою діяльності викладачів циклової комісії є розвинення творчої особистості, виявлення і розкриття індивідуальних здібностей і потенціал майбутнього кваліфікованого спеціаліста.

Халипенко Віктор Павлович
Виклвадач вищої категорії
Завідуючий лабораторією

В сучасних умовах розвитку інформаційного суспільного прогресу основним завданням циклової комісії є: забезпечення не тільки високої теоретичної підготовки й практичних умінь та навичок, а також виховання високоморальної, всебічно розвинутої особистості; накопичення нововведень, які з’являються на ринку освітніх послуг, вивчення їх, порівняння і пропагування студентам, педагогам найбільш актуальних та прогресивних. Тому викладачі циклової комісії постійно працюють над розвитком професійної компетентності, впровадженням нових сучасних форм і методів навчання.

Викладачі впроваджують у навчальний процес нові методи викладання з використанням сучасних технічних засобів та інформаційних технологій, наполегливо працюють над підвищенням загальноосвітньої компетенції студентів, удосконаленням рівня їх комп’ютерної грамотності, культури володіння інформаційними технологіями. Діяльність викладачів циклової комісії спрямована на підвищення власного науково-теоретичного рівня, на вивчення і впровадження в практику роботи сучасних інноваційних технологій навчання, на здійснення компетентного підходу до підготовки висококваліфікованих фахівців, професіоналів своєї справи, особистостей, що прагнуть самовдосконалення, здатних відповідати сучасним запитам ринку праці.

Викладачі комісії дбають про високий рівень професійної майстерності, впроваджують сучасні технології навчання та виховання студентів. Важливим завданням є виховання інформаційної культури як складової загальної культури студентів, розвиток їх алгоритмічного мислення, ознайомлення з можливостями і застосуванням комп’ютерів та різних технічних засобів.

Навчальна робота циклової комісії організована з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання, демократизації навчального процесу та направлена на поліпшення успішності студентів.

Циклова комісія завжди сприяла пропаганді методів інтерактивного навчання.

У центрі уваги циклової комісії індивідуальна робота викладачів із студентами, зокрема, вивчення та запровадження досвіду роботи з обдарованою молоддю, методики індивідуальних консультацій, консультацій з використанням ПЕОМ, запровадження досвіду диференційованого навчання студентів тощо.

Поряд із навчальною роботою викладачі комісії вирішують і виховні завдання: організація методичної роботи в поза аудиторній діяльності, зокрема, організації гурткової роботи, проведення масових предметних заходів (конференцій, олімпіад, конкурсів, “круглих столів”, брейн-рингів, тощо).

Методична робота викладачів носить системний, цілеспрямований характер, а не є звичайним набором розрізнених заходів.

Викладачі циклової комісії  спрямовують свою роботу на вдосконалення навчально-матеріальної бази з кожної дисципліни, яка входить до її складу, вирішує методичні питання щодо використання цієї бази в навчальному процесі.